xổ số hà nội phương trang

Thông tin nhà đầu tư

CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIẸU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

TCT Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến Cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
Xem thêm

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ CỔ PHIẾU QUỸ KỲ QUÝ 4 NĂM 2023

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ kỳ quý 4 năm 2023.

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin Nghi quyết HĐQT thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. 
Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NHẬN QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc nhận Quyết định số 1815/QĐ-XPHC ngày 27/10/2023 của Cục thuế Doanh nghiệp lớn.
Xem thêm
mua vé số online miền nam app mua vé số online mua vé số vietlott online trực tiếp đá gà hôm nay trò chơi cờ bạc