xổ số hà nội phương trang

EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Gắn bó với mảng đào tạo và là một thành viên trong Tổ hiệu chỉnh của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, anh Mai Khắc Vũ - Trưởng kíp vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn chủ động trong việc học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để đáp ứng tốt yêu cầu công việc ngày càng cao.

Gắn bó với mảng đào tạo và là một thành viên trong Tổ hiệu chỉnh của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, anh Mai Khắc Vũ - Trưởng kíp vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 luôn chủ động trong việc học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để đáp ứng tốt yêu cầu công việc ngày càng cao.
Khi nói về anh Mai Khắc Vũ, các anh em Vận hành viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thường gọi anh bằng cái tên Vũ “Đại”- Người anh cả trong công tác 
đào tạo các chức danh vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.